PHIM TÀI LIỆU

CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2019

CHUYỂN TỪ CHO KHÔNG SANG HỖ TRỢ CÓ ĐIỀU KIỆN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2019

TĂNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Lệ Hồng 🕔27/12/2019

Đồng hành cùng với quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng tích cực vào cuộc tham gia thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế,...

GIẢM NGHÈO THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2019

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2019

VƯỜN - AO - CHUỒNG - MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MIỀN NÚI VÙNG CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

Thông qua việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đã tạo điều kiện cho nhân dân vùng miền núi, vùng cao đi lại thuận tiện, giao thương, trao đổi hàng hoá thuận lợi và góp phần thúc đẩy kinh tế miền núi tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng....

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG PHÁT HUY THẾ MẠNH VÙNG NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

VỐN CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2019

TĂNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2019

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN GIÚP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH 135 GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2019

NGƯỜI MÔNG LÀM DU LỊCH Ở SAPA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2019

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI TÂY NGUYÊN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2019

LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC HƯỚNG ĐI ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/12/2019