PHIM TÀI LIỆU

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/03/2021

Xác định rõ được tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng, thời gian qua Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách và bố trí nguồn lực, tạo động lực cho ngành điện lực của Việt Nam phát triển....

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH 10 NĂM XÂY DỰNG NTM HUYỆN THANH MIỆN, TỈNH HẢI DƯƠNG
👤Dương Âu - Như Huỳnh - Minh Công 🕔23/02/2021

Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi cả nước. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân....

ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NINH - DẤU ẤN 1 NHIỆM KỲ
👤Dương Âu - Minh Công 🕔23/02/2021

Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần to lớn vào thành tựu chung đó là những nỗ lực của các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội,...

ĐỔI MỚI TƯ DUY, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/02/2021

Đại hội 13 của Đảng đã thành công tốt đẹp, với việc thông qua các văn kiện về xác định tầm nhìn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 và 10 năm tới, trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các đột phá chiến lược,...

TỪ SỚM, TỪ XA TỪ KHI NƯỚC CHƯA NGUY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

NGÀNH CÔNG THƯƠNG MỘT NĂM VƯỢT KHÓ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

DẤU ẤN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/02/2021

BƯỚC TIẾN TRONG KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2021

NÔNG NGHIỆP 2016-2020: DẤU ẤN TRỤ ĐỠ NỀN KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2021

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020, nông nghiệp Việt Nam có đủ cơ sở tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng, hiệu quả cao....

UỶ BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: VÌ NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2021

NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIỮA THỜI BÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2021

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2021

NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/01/2021

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/01/2021

ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC 5 NĂM NHÌN LẠI
👤Phan Hằng - Kim Thanh - Cao Hoàng 🕔31/12/2020

Là một trong các Ủy ban của Quốc hội có phạm vi hoạt động rộng lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực phức tạp và chuyên sâu, nhiệm kỳ 2016-2020 được xem là một nhiệm kỳ thành công của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội....