PHIM TÀI LIỆU

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI VÙNG BIÊN GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/12/2019

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐỂ " KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU "
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2019

NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG - THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2019

CẦN QUYẾT LIỆT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/12/2019

KHỐNG CHẾ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BẰNG CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

MÔ HÌNH SINH KẾ GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI TÂY NGUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG KIỂM SOÁT DỊCH TẢ LỢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

TÁI ĐÀN CẦN TRÁNH NGUY CƠ TÁI PHÁT DỊCH TẢ LỢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/12/2019

NGƯỜI KHOMER NAM BỘ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NHỜ CHÍNH SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/12/2019

BÀI HỌC TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/12/2019

ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
👤Lê Hải Điệp 🕔04/11/2019

Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô....

EVN NPC 50 NĂM KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2019

CHỐNG PHÁT NGÔN THÙ HẬN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
👤Thu Ngoan - Đinh Giang 🕔23/09/2019

Bên cạnh sự tiện lợi cùng khả năng lan tỏa nhanh chóng, một số thông tin được phát tán trên những nền tảng xã hội thường thiếu kiểm chứng, sai sự thật hoặc mang nội dung thù hận, bạo lực cực đoan, gây hoang mang và bất ổn xã hội. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
👤Thu Ngoan - Đinh Giang 🕔23/09/2019

Khi thế hệ công dân mạng ngày càng có xu hướng tự do thể hiện ý kiến, quan điểm cá nhân trên mạng xã hội, thì những phát ngôn gây sốc, phát ngôn gây thù ghét, thông tin sai lệch cũng theo đó mà có mức độ, tần xuất xuất hiện ngày càng gia tăng....