PHIM TÀI LIỆU

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH Ô TÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2020

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2020

VƯƠN CAO ĐÀ NẴNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2020

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các mục tiêu,...

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2020

Bảo đảm an ninh năng lượng là một trong những vấn đề an ninh hàng đầu của mỗi quốc gia....

NÔNG NGHIỆP SỐ - ĐÒN BẨY GIA TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2020

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Và với nền nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, Việt Nam đang chủ động phát triển nông nghiệp số nhằm hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu....

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2020

SÁNG MÃI MỘT CON ĐƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2020

TĂNG CƠ HỘI GIAO THƯƠNG NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2020

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠO RA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CÓ SỨC CẠNH TRANH MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2020

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2020

Bảo đảm an ninh năng lượng là một trong những vấn đề an ninh hàng đầu của mỗi quốc gia....

VỐN - YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/08/2020

MỘT KỲ TÍCH LỊCH SỬ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/08/2020

THU HÚT ĐẦU TƯ NHẰM PHÁT TRIỂN MẠNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/08/2020

BINH ĐOÀN 12 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN : TỪ CON ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN NHỮNG CÔNG TRÌNH THẾ KỶ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/07/2020

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TĂNG SỨC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/07/2020