PHIM TÀI LIỆU

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN GIÚP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH 135 GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2019

NGƯỜI MÔNG LÀM DU LỊCH Ở SAPA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2019

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI TÂY NGUYÊN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2019

LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC HƯỚNG ĐI ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/12/2019

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI VÙNG BIÊN GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/12/2019

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐỂ " KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU "
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2019

NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG - THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2019

CẦN QUYẾT LIỆT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/12/2019

KHỐNG CHẾ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BẰNG CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

MÔ HÌNH SINH KẾ GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI TÂY NGUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG KIỂM SOÁT DỊCH TẢ LỢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

TÁI ĐÀN CẦN TRÁNH NGUY CƠ TÁI PHÁT DỊCH TẢ LỢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/12/2019

NGƯỜI KHOMER NAM BỘ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NHỜ CHÍNH SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/12/2019