PHIM TÀI LIỆU

CHUNG Ý NGUYỆN ĐỒNG QUYẾT TÂM VÌ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/01/2020

Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên, từ Quốc hội khoá đầu tiên cho đến hôm nay, chính sách cho đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số luôn được quan tâm xây dựng và thực hiện. Trong đó cũng không thể phủ nhận những dấu ấn của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội....

TỪ KHÔNG CHIẾN ĐẾN HOÀ GIẢI - TẬP 1: HUYỀN THOẠI HAI ĐẦU CHIẾN TUYẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/01/2020

Những phi công Việt Nam mới vài trăm giờ bay, có nhiều người lần đầu ra trận với chiếc máy bay lạc hậu, cũ kỹ đã sẵn sàng đương đầu với lực lượng không quân hùng mạnh và hiện đại nhất của Mỹ, với những phi công sừng sỏ hàng nghìn giờ bay....

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
👤Truyền hình Quốc hội 🕔26/01/2020

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2019

VỐN VAY - CỨU CÁNH ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TÂY NGUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2019

CÁC TỈNH ĐBSCL ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2019

GIẢM NGHÈO GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2019

THOÁT NGHÈO NHỜ PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2019

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2019

CẦN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2019

CHUYỂN TỪ CHO KHÔNG SANG HỖ TRỢ CÓ ĐIỀU KIỆN GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2019

TĂNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Lệ Hồng 🕔27/12/2019

Đồng hành cùng với quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng tích cực vào cuộc tham gia thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện để kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế,...

GIẢM NGHÈO THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2019

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2019

VƯỜN - AO - CHUỒNG - MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019