PHIM TÀI LIỆU

ĐẮL LẮK ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

ĐÀ BẮC TỪNG BƯỚC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

HÒA BÌNH NỖ LỰC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN GÓP PHẦN THAY ĐỔI DIỆN MẠO NÔNG THÔN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

VĨNH LONG NỖ LỰC GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔07/01/2019

CÀ MAU ĐA DẠNG HÓA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔07/01/2019

THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG TỪ CÂY SÂM NGỌC LINH
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔07/01/2019

SƠN LA PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ CHẤT LƯỢNG CAO GIÚP NGƯỜI DÂN LÀM GIÀU
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔07/01/2019

SIMACAI ĐI LÊN NHỜ CHƯƠNG TRÌNH 30A
👤Vũ Thắng 🕔04/01/2019

Si Ma Cai của tỉnh Lào Cai là huyện vùng cao biên giới, ít đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu là núi đá vôi. Chính vì vậy, khai thác lợi thế về đất đai, huyện Si Ma Cai tập trung vào chăn nuôi gia súc, phát triển các mô hình trồng rau và dược liệu trên đất dốc để xóa nghèo....

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở QUẢNG TRỊ
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔03/01/2019

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Ở QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH 30A GIÚP NGƯỜI HUYỆN ĐẮC RÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔02/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH 30A GIÚP NGƯỜI HUYỆN ĐẮC RÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TÍN DUNG ƯU ĐÃI GIÚP NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ THOÁT NGHÈO
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔02/01/2019

TÍN DUNG ƯU ĐÃI GIÚP NGƯỜI DÂN QUẢNG TRỊ THOÁT NGHÈO

HUYỆN VÙNG CAO SƠN HÀ GIÚP BÀ CON TIÊU THỤ NÔNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/01/2019

PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT - TRÁCH NHIỆM KHÔNG CỦA RIÊNG AI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/12/2018