PHIM TÀI LIỆU

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MIỀN NÚI VÙNG CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

Thông qua việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đã tạo điều kiện cho nhân dân vùng miền núi, vùng cao đi lại thuận tiện, giao thương, trao đổi hàng hoá thuận lợi và góp phần thúc đẩy kinh tế miền núi tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng....

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG PHÁT HUY THẾ MẠNH VÙNG NÚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/12/2019

VỐN CỨU CÁNH CHO NGƯỜI NGHÈO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2019

TĂNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2019

ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN GIÚP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH 135 GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/12/2019

NGƯỜI MÔNG LÀM DU LỊCH Ở SAPA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2019

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TẠI TÂY NGUYÊN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2019

LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHỦ LỰC HƯỚNG ĐI ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/12/2019

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI VÙNG BIÊN GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/12/2019

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐỂ " KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU "
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2019

NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG - THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2019

CẦN QUYẾT LIỆT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/12/2019

KHỐNG CHẾ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI BẰNG CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019

MÔ HÌNH SINH KẾ GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI TÂY NGUYÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/12/2019