Chính sách bảo mật.

Thông tin bảo mật

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn và Quochoitv (“QHTV”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ của QHTV của bạn.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với những chính sách sau đây:

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Mỗi khi bạn truy cập ứng dụng hoặc website Quochoitv.vn, chúng tôi lưu lại một số thông tin như trình duyệt, ip, url. Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập cho việc nâng cấp dịch vụ hoặc có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

Mọi thông tin trên website và ứng dụng QHTV, bạn chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của chúng tôi.

3. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ.

Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin và yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng gửi về địa chỉ : Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam, 22 - Hùng Vương - Quận Ba Đình - Hà Nội

5. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI LÀM VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu bạn tin rằng bất kỳ điều gì trên Trang web hoặc Dịch vụ xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ mà bạn sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng bạn có thể nộp đơn thông báo vi phạm đó đến Đại điện được ủy quyền của chúng tôi theo hướng dẫn dưới đây.

● Địa chỉ liên hệ: 22 - Hùng Vương - Quận Ba Đình - Hà Nội