KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII

KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII SẼ QUYẾT ĐỊNH NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG
👤Đặng Linh 🕔21/03/2016

Trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ tập trung đánh giá lại kết quả hoạt động của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, Quốc hội dành nhiều thời gian để bàn về công tác nhân sự Nhà nước, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021....

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/03/2016

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ngày 16/3, các địa phương tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về dự án luật tiếp cận thông tin và Luật báo chí sửa đổi.