CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI THỔ NHĨ KỲ

Thực hiện: Hải Yến - Quang Sỹ 09/10/2018

#Cũng trong chiều 8/10, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Nail Olpak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).