QUY HOẠCH XÂY DỰNG SẼ ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ CHO HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 09/11/2018

Chiều ngày 9/11, Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Một vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu là việc cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh hay không. Quy hoạch xây dựng tỉnh là một khái niệm không mới, thực chất đây là quy hoạch xây dựng các dự án hạ tầng kinh tế, xã hội, kỹ thuật trong định hướng phát triển của một địa phương. Quy hoạch xây dựng tỉnh được xem như là cơ sở để sử dụng nguồn tài nguyên không gian, đất đai, môi trường một cách bền vững.