BẾ MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ GIÁM SÁT CHÍNH SÁCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện: Mỹ Phượng - Nguyễn Hùng 14/12/2018

“Hoạt động thẩm tra kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và những vấn đề đặt ra trong thẩm tra đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Quốc hội, HĐND hiện nay” là chủ đề cuối cùng được đề cập tại hội nghị tập huấn do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức diễn ra tại Đà Nẵng