MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO THẾ HỆ THỨ BA BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CĐDC

Thực hiện: Mỹ Phượng -Lê Quang 13/10/2019

Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, sáng 11-10, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).