CẦN CÓ LUẬT HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT NẠN NHÂN DA CAM VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Thực hiện: Võ Linh - Võ Quốc 23/04/2019

Nhà nước đã đầu tư,hỗ trợ nhiều nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động của người khuyết tật. Hiện có nhất thiết phải có thêm các nguồn quỹ huy động ngoài ngân sách Nhà nước nữa hay không? Cần duy trì các nguồn quỹ này như thế nào? Đây là những nội dung chính được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đặt ra trong buổi giám sát các hoạt động tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2013 đến 2018 tại Hội người khuyết tật Nạn nhân da cam và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị diễn ra sáng nay.