Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CƠ QUAN CHỦ TRÌ TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện: Thành Nam 15/09/2019

Không chỉ trên Nghị trường Quốc hội, đề xuất trên cũng thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của các đại biểu, chuyên gia. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại một số địa phương.