QUỐC HỘI - HĐND

QUẢNG NGÃI: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ TÍN NHIỆM CỦA CÁC ỨNG VIÊN
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔14/04/2021

QUẢNG NGÃI: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ TÍN NHIỆM CỦA CÁC ỨNG VIÊN

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẦU CỬ
👤Tiểu Bảo 🕔13/04/2021

THỪA THIÊN HUẾ: TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẦU CỬ

NỮ ỨNG VIÊN THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
👤Hoàng Yến 🕔13/04/2021

NỮ ỨNG VIÊN THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

QUẢNG NAM: CỬ TRI THĂNG BÌNH KIẾN NGHỊ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN TREO
👤Mỹ Phượng - Lê Quang 🕔13/04/2021

QUẢNG NAM: CỬ TRI THĂNG BÌNH KIẾN NGHỊ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN TREO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII NHIỆM KỲ 2016 - 2021
👤Nguyễn Hùng - Việt Hà 🕔13/04/2021

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII NHIỆM KỲ 2016 - 2021

QUẢNG TRỊ: TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ
👤Võ Linh - Đào Bảo 🕔12/04/2021

QUẢNG TRỊ: TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ

NỮ ỨNG VIÊN CẦN CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH TRƯỚC TRUYỀN THÔNG
👤Hoàng Yến - Lê Quang 🕔12/04/2021

NỮ ỨNG VIÊN CẦN CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH TRƯỚC TRUYỀN THÔNG

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CẦN ĐI ĐÔI VỚI THỰC TẾ
👤Mỹ Phượng - Việt Hà 🕔12/04/2021

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CẦN ĐI ĐÔI VỚI THỰC TẾ

NÂNG CAO KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO NỮ ỨNG VIÊN
👤Hoàng Yến - Lê Quang 🕔12/04/2021

NÂNG CAO KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO NỮ ỨNG VIÊN

KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA IX
👤Nguyễn Hùng 🕔12/04/2021

KỲ HỌP THỨ 17 HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA IX

QUYẾT LIỆT HƠN TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ THỰC PHẨM BẨN
👤Mỹ Phượng - Việt Hà 🕔12/04/2021

QUYẾT LIỆT HƠN TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ THỰC PHẨM BẨN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NGHỆ AN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2021

THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH GẶP MẶT CÁN BỘ TƯ PHÁP CẤP CƠ SỞ
👤Tiểu Bảo 🕔11/04/2021

THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH GẶP MẶT CÁN BỘ TƯ PHÁP CẤP CƠ SỞ

KỲ VỌNG VÀO QUỐC HỘI KHÓA 15
👤Phan Hằng - Như Huỳnh 🕔11/04/2021

ĐBQH Hồ Thị Minh, đoàn Quảng Trị chia sẻ bên hành lang kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 những kỳ vọng vào QH nhiệm kỳ mới.

KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV - MỘT KỲ HỌP ĐẶC BIỆT VÀ NHIỀU CẢM XÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2021

Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 là dịp để các đại biểu cùng nhau chia sẻ niềm vui về những kết quả đạt được trong chặng đường gần 5 năm gắn bó, cống hiến vì sự nghiệp của Quốc hội nói riêng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nói chung....