QUỐC HỘI - HĐND

HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ CỬ TRI KINH THÀNH HUẾ
👤Thành Nam - Tiểu Bảo 🕔31/10/2020

HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ CỬ TRI KINH THÀNH HUẾ

CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐÔI)
👤Công Tràng- Chí Điển 🕔31/10/2020

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, tại hội thảo lấy ý kiến về 2 Dự án Luật phòng, chống ma túy ( sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS, do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp Dự án Luật phòng,...

KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI THẾ CỦA HỌP TRỰC TUYẾN
👤Võ Linh 🕔30/10/2020

KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI THẾ CỦA HỌP TRỰC TUYẾN

TIÊU CHUẨN, HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU - “TẤM GƯƠNG” SOI CHIẾU TRƯỚC NHÂN DÂN
👤Khắc Phục - Anh Tuấn - Trọng Quân 🕔30/10/2020

Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân là yếu tố cấu thành nên hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần quan trọng mang tính quyết định đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử....

NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
👤Công Tràng- Chí Điển 🕔29/10/2020

Chiều ngày 29/10 tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống ma túy ( sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, hơn 100 đại biểu Đoàn ĐBQH, các Sở, Ngành Công an,...

TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRỰC TUYẾN
👤Kim Liên - Tùng Dương 🕔28/10/2020

Cùng với 63 điểm cầu trong cả nước, đoàn ĐBQH Lâm Đồng cũng đã hoàn thành chương trình họp trực tuyến với nhiều đóng góp tích cực vào nội dung, chương trình đợt 1 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.

HỆ THỐNG TOÀ ÁN HOÀN THÀNH NHIỀU CHỈ TIÊU CƠ BẢN QUỐC HỘI ĐỀ RA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/10/2020

rong thời gian vừa qua, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là dịch Covid – 19 kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, công tác của các Toà án cũng bị ảnh hưởng....

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
👤Kim Liên - Tùng Dương 🕔27/10/2020

Trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm hiện nay, cử tri và đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị, cần có giải pháp tuyên truyền, giáo dục; khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả phòng chống các hành vi vi phạm.

ĐẢM BẢO TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
👤Hoàng Yến - Việt Hà 🕔26/10/2020

ĐẢM BẢO TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THẤP HƠN CÙNG KỲ 2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2020

NÂNG CAO VIỆC RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU VĂN BẢN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
👤Kim Liên - Tùng Dương 🕔26/10/2020

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo tham gia thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
👤Võ Linh 🕔25/10/2020

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN KHI THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
👤Tiểu Bảo 🕔25/10/2020

ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN KHI THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

CẦN MỞ RỘNG KINH PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV
👤Djuang Niê - Nguyễn Hiệp 🕔24/10/2020

Đồng tình nhất trí cao các dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS....

CẦN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG
👤Kim Liên - Tùng Dương 🕔24/10/2020

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 nhận được nhiều quan tâm ý kiến của cử tri và đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là việc hạn chế các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Ghi nhận của Phóng viên THQHVN.