HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH BẠC LIÊU
👤Hải Yến - Quang Sỹ 🕔26/06/2018

Sáng nay, tại tỉnh Bạc Liệu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu....

LUẬT AN NINH MẠNG: KHÔNG NGĂN CẤM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CÔNG DÂN
👤Hải Yến - Quang Sỹ 🕔26/06/2018

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với tướng lĩnh,...

QUỐC HỘI THẬN TRỌNG VÀ LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA CỬ TRI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/06/2018

Tại Kỳ họp thứ 5, tiếp tục tinh thần đổi mới, chuyển mạnh từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, nhiều vấn đề đặt lên bàn nghị sự là những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống....

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CẦN GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7
👤Kim Yến 🕔13/06/2018

Ngày mai 13/6 , Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN
👤Hải Yến - Kim Yến 🕔08/06/2018

Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật cảnh sát biển....

XEM XÉT KỸ QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
👤Kim Yến - Hải Yến 🕔04/06/2018

Cũng liên quan tới Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu Quốc hội cũng dành sự quan tâm đến việc sửa đổi một số quy định của luật công chứng. Với việc nở rộ văn phòng công chứng hiện nay nhưng lại tạo nhiều rủi ro về mặt pháp lý....

CẦN ĐẢM BẢO HỆ THỐNG QUY HOẠCH ĐẾN HUYỆN, XÃ
👤Hải Yến - Kim Yến 🕔04/06/2018

Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu Quốc hội bày tỏ tinh thần thận trọng với việc sửa đổi 13 luật và thông qua 1 kỳ họp....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT QUY HOẠCH
👤Hải Yến- Kim Yến 🕔04/06/2018

Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

TUẦN LÀM VIỆC THỨ NHẤT CỦA KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/05/2018

Tuần làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV kết thúc với nhiều dấu ấn trên nghị trường. Sức nóng về kết quả phòng chống tham nhũng mà Trung ương Đảng thực hiện đã lan tỏa sâu rộng vào các cuộc thảo luận tại Nghị trường....

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
👤Kim Yến - Hải Yến - Quang Sỹ 🕔17/05/2018

Chiều nay,dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

CẦN PHÂN TÍCH LÀM RÕ NHIỀU VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Hải Yến - Kim Yến - Quang Sỹ - Trung Hiếu 🕔17/05/2018

Ngay sau khai mạc, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2018 và cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước 2016....

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 24 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Hải Yến - Kim Yến - Quang Sỹ - Anh Đức 🕔17/05/2018

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, khai mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp, nhấn mạnh các nội dung UBTVQH sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 24

THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TỈNH VĨNH PHÚC
👤Thùy Linh - Quang Sỹ 🕔16/05/2018

Chiều ngày 15/05, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc Xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

CHI PHÍ QUẢN LÝ BHXH PHẢI GẮN VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU
👤Diệu Huyền - Thùy Linh - Quang Sỹ 🕔16/05/2018

Chiều ngày 15/05, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội,...

XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ CƠ SỞ
👤Bích Ngọc - Thùy Linh - Quang Sỹ 🕔16/05/2018

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, sáng ngày 15 tháng 5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4; về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến,...