HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

25 CỬA KHẨU CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP KHẨU BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
👤Khắc Phục 🕔21/02/2019

Ngày 20/11/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam....

XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ VỮNG MẠNH VÀ RỘNG KHẮP
👤Khắc Phục 🕔21/02/2019

Ngày 31/1/2019, tại phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Luật dân quân tự vệ (sửa đổi) để trình Quốc hội....

TẠO CƠ CHẾ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG
👤Diệu Huyền - Trung Hiếu 🕔18/02/2019

Cần đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các chính sách giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền từng đối tượng, tạo ra cơ chế để người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại" là yêu cầu của đoàn giám sát khi làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp về Việc thực hiện chính sách,...

ĐẨY MẠNH LỒNG GHÉP CƠ CHẾ VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Diệu Huyền - Trung Hiếu 🕔18/02/2019

Thực hiện nghị quyết số 574 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập đoàn giám sát" Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018....

CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TIẾP ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2019

Chiều 14/2, tại Trụ sở 22 Hùng Vương, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp ngài Harish Parvathaneni, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

PHỎNG VẤN TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK
👤Kim Liên - Việt Bảo 🕔14/02/2019

Trong năm 2018, đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã tích cực quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật và phát huy hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri....

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QPAN VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG NĂM 2019
👤Khắc Phục - Anh Đức 🕔14/02/2019

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng, đó là: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra 2 dự án Luật này....

PHỎNG VẤN THƯỢNG TƯỚNG VÕ TRỌNG VIỆT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
👤Khắc Phục - Hoàng Sơn - Trương Tùng 🕔14/02/2019

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 5 dự án Luật được giao; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát; chủ trì tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết, kết luận về nhiều nội dung liên quan đến Quốc phòng an ninh,...

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
👤Khắc Phục 🕔13/02/2019

Năm 2018 là 1 năm với nhiều hoạt động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng và An ninh. Tại 2 kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 5 luật do Ủy ban Quốc phòng và An ninh là cơ quan chủ trì thẩm tra....

PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÀ NGUYỄN THÚY ANH
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, phát huy vai trò của từng thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương trong hoạt động giám sát, khảo sát, cung cấp thông tin thực tiễn, khách quan góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách....

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2018
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Cao Hoàng - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, Thường trực Ủy ban và toàn thể thành viên Ủy banVề các vấn đề xã hội của Quốc hộ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.......

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ 🕔28/01/2019

"Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cần xây dựng tiêu chí, thể lệ của Giải phù hợp, sát thực tế, thu hút, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhất là các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên cùng tham gia....

THÁI NGUYÊN: DẤU ẤN ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Kim Yến - Sỹ Cường 🕔25/01/2019

Năm 2018, Đoàn DBQH tỉnh Thái Nguyên đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động, trong đó phải kể đến những đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri....

ỔN ĐỊNH BIÊN GIỚI, CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
👤Ngọc Dũng – Ngọc Thiện – Anh Tuấn 🕔19/01/2019

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội, xây dựng pháp lệnh,...

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HUNGARY ĐỀU HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI
👤Song Hiền - Hoàng Sơn 🕔19/01/2019

Việt Nam và Hungari học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau từ quy trình sản xuất an toàn, áp dụng biến bộ khoa học công nghệ trong nông hộ nhỏ lẻ để phát triển nông nghiệp bền vững....