HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ KÝ HỌP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC NGUỒN GỐC THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Ngay sau khi bế mạc kỳ họp, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa 14. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo....

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6,Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng và được khẳng định trong Nghị quyết chung của kỳ họp vừa được Quốc hội thông qua....

QUỐC HỘI THÔNG QUA KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Sau khi nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6,...

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Với 416/464 đại biểu tán thành, chiếm 85,77% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua luật công an nhân dân sửa đổi. Theo đó, Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng

THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Cũng trong sáng 20.11, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc....

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Cử tri và đại biểu Quốc hội cả nước đánh giá cao Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi được Quốc hội thông qua trong sáng nay cho rằng Luật Phòng chống tham nhũng sớm được triển khai là điều nhân dân mong mỏi, phù hợp với lòng dân....

93,2% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TÁN THÀNH THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

Sáng 20.11, Quốc hội bước sang ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14. Các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. Với 452/465 đại biểu tán thành, chiếm 93,20% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 20/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2018

THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Với 408/456 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 84,12%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Cũng trong chiều 19/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CHĂN NUÔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Chiều cùng ngày 19/11 , Luật Chăn nuôi gồm 08 chương và 83 điều đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, với 454/464 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,61%.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT TRỒNG TRỌT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Trồng trọt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật trồng trọt, với 455/461 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,81%.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Chiều ngày 19/11, với 451/456 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 92,99%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi).

ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ ÁN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Đóng góp vào nhiều nội dung của dự án luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) như: Phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền hạn của phạm nhân, mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại, tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam....