HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÀ NGUYỄN THÚY ANH
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, phát huy vai trò của từng thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương trong hoạt động giám sát, khảo sát, cung cấp thông tin thực tiễn, khách quan góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách....

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2018
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Cao Hoàng - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, Thường trực Ủy ban và toàn thể thành viên Ủy banVề các vấn đề xã hội của Quốc hộ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.......

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ 🕔28/01/2019

"Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cần xây dựng tiêu chí, thể lệ của Giải phù hợp, sát thực tế, thu hút, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhất là các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên cùng tham gia....

THÁI NGUYÊN: DẤU ẤN ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI
👤Kim Yến - Sỹ Cường 🕔25/01/2019

Năm 2018, Đoàn DBQH tỉnh Thái Nguyên đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động, trong đó phải kể đến những đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri....

ỔN ĐỊNH BIÊN GIỚI, CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
👤Ngọc Dũng – Ngọc Thiện – Anh Tuấn 🕔19/01/2019

Phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội, xây dựng pháp lệnh,...

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - HUNGARY ĐỀU HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI
👤Song Hiền - Hoàng Sơn 🕔19/01/2019

Việt Nam và Hungari học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với nhau từ quy trình sản xuất an toàn, áp dụng biến bộ khoa học công nghệ trong nông hộ nhỏ lẻ để phát triển nông nghiệp bền vững....

CẦN XỬ LÝ TỐT MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/01/2019

Cái khó nhất đối với đại biểu Quốc hội là phải xử lý thật tốt mối quan hệ giữa ý Đảng, lòng dân và phù hợp với pháp luật....

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UBTVQH
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ - Trung Hiếu 🕔11/01/2019

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 30 vào chiều ngày 10/1

THÀNH LẬP THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀNVÀ THÀNH PHỐ CHÍ LINH
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ - Trung Hiếu 🕔11/01/2019

Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến, xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã,...

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ - Trung Hiếu 🕔11/01/2019

Ngày 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 30.

ĐỀ XUẤT ĐƯỢC LẬP KHU SẢN XUẤT, ĐIỂM LAO ĐỘNG NGOÀI TRẠI GIAM
👤Hải Yến - Diệu Huyền - Quang Sỹ - Trung Hiếu 🕔11/01/2019

Uỷ ban Tư pháp và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị bổ sung quy định cho phép trại giam thành lập khu sản xuất, điểm lao động và cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam....

BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẤN TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Hải Yến - Kim Yến - Trung Hiếu 🕔21/12/2018

Tiếp tục Phiên họp thứ 29, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chiều nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi,...

NĂM 2019 SẼ XÂY DỰNG LUẬT HOÀ GIẢI TẠI TOÀ ÁN
👤Hải Yến – Kim Yến - Trung Hiếu- Trương Tùng 🕔21/12/2018

Cũng trong phiên họp sáng nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí việc xây dựng Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

NĂM 2019: ƯU TIÊN SỬA NHÓM LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN TINH GỌN BỘ MÁY
👤Hải Yến – Kim Yến - Trung Hiếu – Trương Tùng 🕔21/12/2018

Bám sát yêu cầu triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,...

ƯU TIÊN BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN LUẬT CẦN THIẾT TRONG NĂM 2019
👤Hải Yến – Kim Yến - Trung Hiếu – Trương Tùng 🕔21/12/2018

Cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm là ưu tiên sửa các dự án Luật cần thiết để thực hiện các nghị quyết của Trung ương cũng như đảm bảo sự đồng bộ và chất lương, tiến độ của các dự án Luật.