HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

MỖI TỈNH SẼ XÂY DỰNG 1 MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔27/03/2020

Luật Dân quân tự vệ 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020....

CẦN HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2020

Sau 23 năm Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng có hiệu lực thi hành, đến nay đã phát sinh nhiều vấn đề trong thực tiễn hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng như: cứu hộ cứu nạn, thiên tai dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị xã hội ở khu vực biên giới......

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2020

Lực lượng biên phòng có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Do đó, Ban soạn thảo cần quan tâm, thể hiện rõ hơn nữa trong dự án luật quan điểm của Nhà nước về chính sách đối với Bộ đội biên phòng, để Đồn thực sự là nhà, biên giới là quê hương....

TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2020

Biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền Biên giới quốc gia là nhiệm vụ của tất cả các cấp, ngành, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng....

TIÊU ĐIỂM: CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CHỐNG GIẶC, CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ
👤Khắc Phục - Tiểu Bảo 🕔24/03/2020

Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý, xây dựng, bảo vệ phên dậu của Tổ quốc đáp ứng yêu cầu tình hình mới, cùng với đó, những chiến sỹ mang “quân hàm xanh” cũng đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai....

QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔23/03/2020

Theo Ban soạn thảo, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ Biên giới quốc gia; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã được ban hành từ năm 1997....

LUẬT HÓA LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ
👤Khắc Phục - Hoàng Hương - Quang Thái 🕔23/03/2020

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều, có nội dung đề xuất bổ sung quy định về lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức,...

BĂN KHOĂN VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔21/03/2020

Tại Hội nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam diễn ra sáng 20/03, nhiều Đại biểu bày tỏ băn khoăn về phạm vi điều chỉnh cũng như tên gọi của Luật....

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG VỀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔20/03/2020

Để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 sẽ diễn ra vào tuần tới, sáng nay tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội nghị mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam....

LÀM RÕ NHIỆM VỤ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI
👤Khắc Phục - Anh Tuấn 🕔18/03/2020

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là quy định về nhiệm vụ Biên phòng và Bộ đội biên phòng để vừa không trùng lặp với các quy định trong hệ thống pháp luật, vừa tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới....

LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM, CƠ SỞ XÂY DỰNG LŨY THÉP BIÊN CƯƠNG
👤Khắc Phục - Anh Tuấn 🕔04/03/2020

Từ khi được thành lập, đặc biệt, qua 23 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng 1997, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia....

ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ: ĐỔI MỚI ĐỂ GẦN DÂN, SÁT DÂN
👤Thùy Linh - Anh Tuấn 🕔26/02/2020

Cùng với tinh thần chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn, trong năm 2019, Quốc hội tiếp tục hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước....

PHỎNG VẤN PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ
👤Thùy Linh - Anh Tuấn 🕔26/02/2020

Năm 2019 đã khép lại, cùng với những đổi mới của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực khi tham gia xây dựng chính sách, pháp luật,...

LÀM RÕ LỰC LƯỢNG CHỦ TRÌ ĐẢM BẢO AN NINH TẠI BIÊN GIỚI, CỬA KHẨU
👤Khắc Phục - Ngọc Tuấn 🕔06/02/2020

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra, chiều nay, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng -Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam về quá trình xây dựng dự án Luật....

NHIỆM VỤ CHỦ TRÌ ĐẢM BẢO AN NINH BIÊN GIỚI CỦA BIÊN PHÒNG
👤Khắc Phục - Ngọc Tuấn 🕔06/02/2020

Luật Biên phòng Việt Nam cần quy định để phân công, phân nhiệm rạch ròi chức năng, nhiệm vụ nòng cốt, chủ trì của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng khác trong đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới....