HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

CẦN KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/09/2021

Sáng 29/9, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật,...

THẨM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/09/2021

Sáng 29/9 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tiến hành Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM, LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP, CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA QUỐC HỘI
👤Khắc Phục - Hồng Dũng - Vũ Hiếu 🕔29/09/2021

Sáng 29/09, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm và làm việc với Viện nghiên cứu Lập pháp, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu nhân dân tại Trụ sở 35 Ngô Quyền, Hà Nội....

TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/09/2021

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì Tòa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội....

THAM LUẬN CỦA PGS. TS. VŨ SỸ CƯỜNG VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/09/2021

KẾT LUẬN CỦA CTQH VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

TỔNG THUẬT TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI PHẦN 3
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

TỔNG THUẬT TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI PHẦN 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

TỔNG THUẬT TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI PHẦN 1
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đồng chủ trì Tòa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội.

CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ: ỨNG BIẾN LINH HOẠT TRONG NGẮN HẠN, CÂN ĐỐI, KỶ LUẬT TRONG DÀI HẠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

Một trong những nội dung nhận được ý kiến tham vấn của đại biểu tại toạ đàm là chính sách tài khóa 2021, nhận diện các vấn đề trong năm 2022 của Việt nam nhằm vượt qua khủng hoảng Covid- 9....

CẦN GIẢI QUYẾT ĐỨT GÃY CHUỖI CUNG ỨNG ĐỂ HỒI PHỤC NỀN KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

Có thể nói diễn biến dịch Covid 19 kéo dài, tuy nhiên các chuyên gia vẫn dự báo những triển vọng phục hồi của kinh tế Việt Nam khi kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì, CPI bình quân 8 tháng năm 2021 tăng 1,79% so với cùng kỳ ....

CỤ THỂ HOÁ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 UỶ BAN XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Uỷ ban Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến....

THAM VẤN CHUYÊN GIA KINH TẾ - XÃ HỘI VỀ CÁC GIẢI PHÁP PHỤC HỒI KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/09/2021

Sáng nay, tại nhà Quốc hội diễn ra toạ đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội....

HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN CỦA PCT THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN VÀ PCT QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2021

Trong tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự và chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ 2,...