HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/09/2021

Ngày 06/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”....

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI VỀ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT LUẬT QUY HOẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

Ngày mai, 22/9, theo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”....

CẦN LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN CHẬM GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

Ban Dân nguyện cần làm rõ việc giải quyết khiếu nại của công dân qua kênh của Quốc hội trong báo cáo cũng như làm rõ nguyên nhân vì sao việc giải quyết đơn thư vẫn còn chậm” Đây là yêu cầu của các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội khi xem xét báo cáo tình hình giai quyết,...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ QH nghe Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội tháng 8/2021.

CÂN NHẮC CƠ SỞ PHÁP LÝ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

Thảo luận về đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao, đa số các đại biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay bày tỏ ý kiến tán thành về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến....

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC PHIÊN TOÀ TRỰC TUYẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

Chiều nay(21/9), dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đề nghị của Toà án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2021

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2021

PHỎNG VẤN THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2021

3 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG TRƯỚC TÌNH HÌNH MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/09/2021

QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG DẪN DẮT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2021

Tinh thần lập pháp của Quốc hội phải bám sát nội dung yêu cầu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....

HƠN 30 PHẦN TRĂM TÀI SẢN THAM NHŨNG CHƯA THU HỒI ĐƯỢC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2021

Theo kế hoạch, ngày 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng. Thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát sau khi tuyên những vụ án hình sự lớn, là rất khó khăn, do từ cơ chế hiện hành cho đến tổ chức thực thi....

ĐẨY MẠNH CHÍNH SÁCH THUẾ, PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2021

Trong 8 tháng đầu năm nay đã có 85,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng....

TỈNH THANH HÓA CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG NGUỒN TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK QUA CẢNG BIỂN NGHI SƠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2021

Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa quy định: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 70% số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao......

XÃ HỘI HÓA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BẰNG THỪA PHÁT LẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2021