HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔19/11/2018

Đóng góp vào nhiều nội dung mới của dự án luật Thi hành án hình sự sửa đổi như: Phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền hạn của phạm nhân, mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại, tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam....

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

CẦN NGHIÊN CỨU KỸ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔19/11/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, sáng nay 19/11 , thảo luận tại hội trường về Dự án luật Thi hành án hình sự (sửa đổi),...

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI SÁNG 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

ĐIỂM TUẦN QUỐC HỘI - TUẦN 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 16/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

LÀM RÕ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Tác hại của rượu bia, ý kiến của các chuyên gia, đại biểu quốc hội về những biện pháp, chế tài nhằm giảm tác hại của rượu bia là những từ khóa nóng nhất trên các trang mạng trong thời kỳ này....

CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ TÊN GỌI CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Cũng trong sáng 16-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho nhiều ý kiến khác nhau về tên gọi của Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

THAM KHẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Phiên thảo luận về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi nhiều nội dung quan trọng....

BAN HÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG LÀ RẤT CẦN THIẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Cần công khai minh bạch để giám sát các dự án đầu tư công, tránh dàn trải lãng phí là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công tại hội trường vào chiều 16/11....

TIẾP THU Ý KIẾN ĐBQH VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này có phạm vi sửa đổi rộng 108/120 điều và bổ sung 32 điều mới....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 16/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 16/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018