HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 16/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Chiều 16/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội hảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công....

THÔNG CÁO SỐ 20, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Cũng trong chiều 15.11, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế( sửa đổi)....

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Chiều 15....

SẼ LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI VỀ LUẬT GIÁO DỤC SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Tiếp tục nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, tại phiên thảo luận sáng 15.11 về dự án Luật giáo dục sửa đổi, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với việc mở rộng phạm vi sửa đổi và quan điểm xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) được nêu trong Báo cáo của Chính phủ....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG MỘT QUY CHẾ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Tại phiên thảo luận Hội trường về dự án Luật Kiến trúc chiều 14/11, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng một quy chế về quản lý kiến trúc thống nhất trên cả nước thay vì giao cho từng cấp như Dự thảo để tạo thuận lợi và phát huy tính sáng tạo của hoạt động kiến trúc....

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Chiều 14/11, với 438/449 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 90,31%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đa số các ý kiến ĐBQH cho rằng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đề cao vai trò người đứng đầutrong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, sáng 14/11 Quốc hội tiếp tục nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về công tác này....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018