HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

ĐỀ XUẤT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THEO HƯỚNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2021

Theo dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hợp đồng bảo hiểm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; duy trì sự công bằng, an toàn và ổn định của thị trường bảo hiểm....

NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN ẢNH TRONG NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2021

Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được Quốc hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều và chính thức thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2009....

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 03 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2021

Thưa quý vị! Từ ngày 13/9-22/9/2021, phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

CẦN TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THEO KỊP THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Cần làm rõ nội hàm kinh tế số, phương pháp tính và cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực, GDP và GRDP là vấn đề được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung,...

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VI MÔ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Được ban hành cách đây 20 năm, cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm và hội nhập, hợp tác quốc tế, hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bộc lộ một số tồn tại, cơ chế chính sách cũng có những bất cập chưa theo kịp với thực tế....

KHẢO SÁT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO COVID - 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Khảo sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ; Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

SẼ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THANH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Chiều nay, tại nhà QH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCSHCM về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến năm 2022 và định hướng 5 năm (2021-2026); thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách NN năm 2022....

KIỂM SOÁT SỰ LÂY LAN DỊCH BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ GIAM, GIỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Để phục vụ Uỷ ban Xã hội của Quốc hội giám sát việc triển khai, thi hành luật, pháp lệnh và thẩm tra các báo cáo của Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về các nội dung thuộc lĩnh vực uỷ ban phụ trách, Sáng nay,...

RÀ SOÁT CÁC CHỈ TIÊU VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia cần được tiếp cận quản lý tương thích với quốc tế, dựa trên các trụ cột như tuân theo quy luật tự nhiên, lấy tài nguyên nước làm cốt lõi để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch các ngành lĩnh vực có khai thác sử dụng nước,...

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN ĐBQH ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIÁM SÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

“Ủy quyền cho đoàn ĐBQH địa phương kiểm tra thực tế 1 số nội dung báo cáo, chỉ tổ chức giám sát, khảo sát,...

CẦN TẠO “ĐIỂM NHẤN” TRONG GIÁM SÁT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Sáng nay(9/9), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”,...

XÂY DỰNG KHUNG KHỔ PHÁP LÝ VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM CHO GIAI ĐOẠN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Sáng nay(9/9), Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Uỷ ban kinh tế của Quốc hội tổ chức hội thảo: Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (Sửa đổi), nhằm chia sẻ thông tin, thảo luận, thu thập ý kiến của các nhà quản lý,...

6 THÁNG NĂM 2021, TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ TĂNG GẦN 7%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Để phục vụ Uỷ ban Xã hội của Quốc hội giám sát việc triển khai, thi hành luật, pháp lệnh và thẩm tra các báo cáo của Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về các nội dung thuộc lĩnh vực uỷ ban phụ trách, Sáng nay,...

ĐẢM BẢO TỶ LỆ CHI NGÂN SÁCH CHO GIÁO DỤC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến năm 2022 và định hướng 5 năm (2021-2026); thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách NN năm 2022 vào sáng nay....

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2021

Cũng tại Nhà Quốc hội vào sáng nay(9/9), thường trực Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường tổ chức hội nghị thẩm tra sơ bộ đề án đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.