QUỐC HỘI - HĐND

PHỎNG VẤN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
👤Hà Lan - Cao Hoàng 🕔26/11/2019

THỰC HIỆN SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
👤Hà Lan - Anh Tuấn 🕔26/11/2019

Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHÙNG VĂN HÙNG, ĐBQH TỈNH CAO BẰNG
👤Tiểu Bảo 🕔26/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG PHÙNG VĂN HÙNG, ĐBQH TỈNH CAO BẰNG

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỚI ÔNG HOÀNG ĐỨC THẮNG, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ
👤Tiểu Bảo 🕔26/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Tiểu Bảo với ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh Quảng Trị

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV TIỂU BẢO VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 26-11
👤Tiểu Bảo 🕔26/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Tiểu Bảo về nội dung chương trình làm việc của Quốc hội chiều ngày 26-11

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV HOÀNG YẾN VỚI ÔNG HOÀNG ĐỨC THẮNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ
👤Hoàng Yến 🕔25/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Hoàng Yến với ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, ĐBQH tỉnh Quảng Trị

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: KẾT NỐI PV HOÀNG YẾN VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA QUỐC HỘI CHIỀU NGÀY 25-11
👤Hoàng Yến 🕔25/11/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY: Kết nối PV Hoàng Yến về nội dung chương trình làm việc của Quốc hội chiều ngày 25-11

LUẬT HÓA TRÁCH NHIỆM VỀ KIỂM SOÁT AN TOÀN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/11/2019

Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai không chỉ về quy mô mà còn cả số lượng....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN KHƠI DẬY TRONG THANH NIÊN MONG MUỐN HỌC TẬP
👤Khánh An - Tùng Dương - Phạm Kiên 🕔23/11/2019

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Thanh niên (TN) đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của luật.

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP THIÊN TAI
👤Võ Linh 🕔22/11/2019

Liên quan đến các vấn đề về sửa đổi Luật phòng chống thiên tai và Luật đề điều nhiều đại biểu cho rằng lần này Dự thảo Luật đã có nhiều tiến bộ khi nhiều ý kiến từ lần góp ý trước đã được ban soạn thảo tiếp thu và đưa vào văn bản kịp thời.

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI( SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU (SỬA ĐỔI)
👤Võ Linh 🕔22/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI( SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU ĐẶNG NGỌC NGHĨA VỀ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)
👤Tiểu Bảo 🕔22/11/2019

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: Ý KIẾN ĐẠI BIỂU ĐẶNG NGỌC NGHĨA VỀ LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CHO Ý KIẾN VỀ LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI
👤Dương Dung - Hoàng Sơn 🕔22/11/2019

Luật thanh niên sửa đổi không nên quy định theo hướng liệt kê, quy định chính sách trên tất cả các lĩnh vực có sự hiện diện của thanh niên mà nên cụ thể và có sự tập trung nhất định. Đồng thời đảm bảo mối tương quan giữa chính sách được đưa ra và biện pháp bảo đảm thực hiện trong dự thảo Luật.

CẦN THIẾT BAN HÀNH QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/11/2019

Luật Phòng chống thiên hiện hành không quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương mà chỉ có quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh, là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động phòng chống thiên tai ở địa phương....

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT THƯ VIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/11/2019

Với đa số đại biểu tán thành, tại phiên họp chiều ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Thư viện