QUỐC HỘI - HĐND

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP CHO QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 4, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,...

COVID-19 ĐẶT RA THÁCH THỨC TRONG VIỆC THU- CHI VÀ CÂN ĐỐI QUỸ BHYT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

Thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13, trong 2 năm 2019 và 2020, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân....

THU HƠN CHI, QUỸ BHYT VẪN ÂM TRONG NĂM 2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

Mặc dù tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế tăng nhưng chưa bền vững, số đối tượng ở nhóm người lao động, người sử dụng lao động đóng giảm do tác động của dịch COVID-19....

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH QUỐC HỘI VÀO KỲ HỌP THỨ 2
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Kết luận phiên làm việc chiều nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành các Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Nghệ An,...

BỔ SUNG CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NHẰM TẠO SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Thảo luận cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế,...

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG CẦN THỰC SỰ ĐỘT PHÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài Chính Ngân sách của Quốc hội cũng cho thấy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An,...

ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỪA THIÊN HUẾ, HẢI PHÒNG, NGHỆ AN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Tiếp tục phiên họp thứ 4 của UBVQH, Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe các tờ trình của Chính phủ về các dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ BHYT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

“Việc sử dụng một phần số dư bảo hiểm y tế hỗ trợ cho ngân sách để chi trả cho bệnh nhân điều trị bệnh COVID-19 cần được tính toán, cân nhắc đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ và hỗ trợ ngân sách....

HOÀN THÀNH NHIỀU CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BHYT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Cũng tại phiên họp, Ủy ban TVQH đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

TỔNG HỢP TRUNG THỰC KIẾN NGHỊ, TÂM TƯ CỦA CỬ TRI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Đề cập tầm quan trọng của báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần phải tổng hợp một cách đầy đủ, trung thực, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước,...

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá 14, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, các kiến nghị của cử tri cơ bản đã được trả lời đầy đủ.

CỬ TRI KIẾN NGHỊ CẦN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC GÓI AN SINH XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Trong sáng 11\10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Kết quả giám sát việc giải quyết,...

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 4 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/10/2021

Sáng 11/10 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 4....

CẦN KỊCH BẢN HẬU COVID 19 CHO NGƯỜI HỒI HƯƠNG
👤Mỹ Phượng -Lê Quang 🕔09/10/2021

Những ngày qua, hàng nghìn người từ khu vực phía Nam di chuyển trên các phương tiện thô sơ, vượt hàng nghìn cây số để về quê hương....