QUỐC HỘI - HĐND

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 07/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 07/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 07/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 07/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

KẾT NỐI TRỰC TIẾP ĐẦU GIỜ SÁNG VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

Đầu giờ sáng 07/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)....

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

Về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đồng tình với nội dung cần chính quy hóa lực lượng công an xã, tuy nhiên cần có lộ trình từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã.

XEM XÉT NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ CẤP BẬC HÀM CAO NHẤT VỚI CÔNG AN CẤP TỈNH VÀ CÁC CỤC, VỤ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, đa số ý kiến các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết đáp ứng yêu cầu của tình hình mới cũng như hướng tới tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu quả của lực lượng công an nhân dân....

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

Chiều 6.11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

Thảo luận tại hội trường,các đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và cho rằng dự án Luật đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới,...

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 06/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 06/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 06/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 06/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2018

THÔNG CÁO SỐ 12 KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2018

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/11/2018