QUỐC HỘI - HĐND

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 15/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG MỘT QUY CHẾ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Tại phiên thảo luận Hội trường về dự án Luật Kiến trúc chiều 14/11, nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng một quy chế về quản lý kiến trúc thống nhất trên cả nước thay vì giao cho từng cấp như Dự thảo để tạo thuận lợi và phát huy tính sáng tạo của hoạt động kiến trúc....

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Chiều 14/11, với 438/449 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 90,31%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Thảo luận tại hội trường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đa số các ý kiến ĐBQH cho rằng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đề cao vai trò người đứng đầutrong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, sáng 14/11 Quốc hội tiếp tục nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về công tác này....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2018

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/11/2018

Chiều nay 14/11, với 438/449 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 90,31%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2018

ĐỐI THOẠI ĐỂ GIẢM KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/11/2018

Thảo luận tại hội trường liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo công dân, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình khiếu nại tố cáo năm 2018, so sánh với năm 2017 về tính chất mức độ, số lượng đơn thư; kết quả công tác tiếp dân....

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 14/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2018

TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2018

Theo dự kiến, tại phiên thảo luận chiều ngày 14/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kiến trúc....

Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2018