QUỐC HỘI - HĐND

NHIỀU BẤT CẬP TRONG GIÁO DỤC CẦN KHẮC PHỤC
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/10/2018

Các đại biểu Quốc hội,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng chỉ ra những tồn tại của ngành

NÔNG NGHIỆP KHỞI SẮC NHƯNG VẪN CẦN ĐỀ PHÒNG RỦI RO
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/10/2018

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đại biểu quan tâm cũng như việc thực hiện nghị quyết 32 của Quốc hội về giám sát xây dựng nông thôn mới

CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO CẦN THỰC CHẤT HƠN
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/10/2018

Mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương việc triển khai các chính sách giảm nghèo chưa đi vào thực chất, chưa thực sự hiệu quả, chính sách cử tuyển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều bất cập…

CHÍNH PHỦ SỚM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KẾT NỐI GIAO THÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỒNG BỘ
👤Truyền hình Quốc Hội Việt Nam 🕔27/10/2018

Cần sớm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông để kết nối cụm cảng với các tuyến cao tốc, đặc biệt mong Thủ tướng chỉ đạo sớm cho triển khai để dự án sân bay Long Thành thành hiện thực, đồng thời triển khai kế hoạch kết nối giao thông để đảm bảo đồng bộ...

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 26/10/2018
👤Nhóm phóng viên THQH VN 🕔27/10/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 26/10/2018
👤Nhóm phóng viên THQH VN 🕔27/10/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 26/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 26/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

THÔNG CÁO SỐ 4 - KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

CẦN THIẾT MỞ RỘNG PHẠM VI ÁP DỤNG PCTN RA KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước và hiệu quả công tác Phòng chống tham nhũng....

CHƯA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN TĂNG THÊM KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC NGUỒN GỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

Trước đó, sáng 25/10 Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tranh luận của các đại biểu tại phiên thảo luận là việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý được nguồn gốc.

LÀM RÕ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

Chiều 25.10, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước....

ĐẠI BIỂU CHO Ý KIẾN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để các khối cố gắng hơn nữa, những khối có kết qủa tốt tiếp tục phát huy, một số khối có kết quả thấp cần có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân"....

CÔNG BỐ KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018