QUỐC HỘI - HĐND

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO NHẤT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

Tiếp tục ngày làm việc thứ 4 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 25-10, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hặc phê chuẩn đã được công bố. Theo đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục là người được tín nhiệm cao nhất.

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 25/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 25/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2018

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI BẦU VÀ PHÊ CHUẨN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP PHÓ THỦ TƯỚNG MALAYSIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bà OAN -A-DI-D, Phó Thủ tướng Malaixia nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ Asean lần thứ 3.

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA LUẬT KIẾN TRÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Cũng trong sáng 24/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Cuối giờ sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019....

CÒN MÂU THUẪN GIỮA CÁC LUẬT LIÊN QUAN QUY HOẠCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi các luât có quy định liên quan đến quy hoạch....

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 85/2014/QH13
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn....

CHỨC DANH QUỐC HỘI LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 85/2014/QH13
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

CÁC MỐC THỜI GIAN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Cuối giờ chiều 24/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ TÂN BỘ TRƯỞNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Ngay khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc Bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, cử tri mong muốn Tân Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngtrên cương vị tư lệnh ngành có những đường lối chính sách phù hợp để công tác truyền thông đạt kết quả tốt nhất.

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, Sáng 24/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 24/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 24/10/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2018