QUỐC HỘI - HĐND

ĐẨY MẠNH LỒNG GHÉP CƠ CHẾ VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Diệu Huyền - Trung Hiếu 🕔18/02/2019

Thực hiện nghị quyết số 574 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập đoàn giám sát" Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018....

SẼ THÔNG QUA LUẬT GIAO DUC SỬA ĐỔI TRONG NĂM 2019
👤Phan Hằng - Trương Tùng 🕔18/02/2019

Năm 2018, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì thẩm tra 3 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học....

CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TIẾP ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ TẠI VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/02/2019

Chiều 14/2, tại Trụ sở 22 Hùng Vương, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp ngài Harish Parvathaneni, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2019

Là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam, đối ngoại Quốc hội đang ngày càng mở rộng, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam....

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI TIẾP ĐẠI SỨ HÀN QUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2019

Sáng ngày 13/2, tại nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu có buổi tiếp ông Kim Do-hyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

PHỎNG VẤN TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK
👤Kim Liên - Việt Bảo 🕔14/02/2019

Trong năm 2018, đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã tích cực quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật và phát huy hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri....

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QPAN VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG NĂM 2019
👤Khắc Phục - Anh Đức 🕔14/02/2019

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng, đó là: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra 2 dự án Luật này....

PHỎNG VẤN THƯỢNG TƯỚNG VÕ TRỌNG VIỆT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
👤Khắc Phục - Hoàng Sơn - Trương Tùng 🕔14/02/2019

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 5 dự án Luật được giao; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát; chủ trì tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết, kết luận về nhiều nội dung liên quan đến Quốc phòng an ninh,...

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
👤Khắc Phục 🕔13/02/2019

Năm 2018 là 1 năm với nhiều hoạt động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng và An ninh. Tại 2 kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 5 luật do Ủy ban Quốc phòng và An ninh là cơ quan chủ trì thẩm tra....

PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÀ NGUYỄN THÚY ANH
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, phát huy vai trò của từng thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương trong hoạt động giám sát, khảo sát, cung cấp thông tin thực tiễn, khách quan góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách....

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2018
👤Diệu Huyền - Anh Đức - Cao Hoàng - Trung Hiếu 🕔13/02/2019

Trong năm 2018, Thường trực Ủy ban và toàn thể thành viên Ủy banVề các vấn đề xã hội của Quốc hộ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.......

PHỎNG VẤN PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
👤Tiểu Bảo 🕔12/02/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đáp ứng nguyện vọng của cử tri, thời gian qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều đổi mới trong hoạt động....

PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO HDND TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
👤Tiểu Bảo 🕔12/02/2019

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, những năm qua hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục được đổi mới....

NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI ĐÀ NẴNG SẴN SÀNG CHO NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
👤Mỹ Phượng - Nguyễn Hùng 🕔06/02/2019

Thưa quý vị, Quốc hội đã có một năm 2018 hoạt động sôi nổi và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Là một đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng cũng đã không ngừng nỗ lực để góp thêm vào thành công chung đó....

PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Tiểu Bảo 🕔03/02/2019

Giám sát là một trong những chức năng, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân các cấp đã được luật định. Thông qua phương thức này, nhiều vấn đề liên quan bức thiết đến đời sống cử tri và được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được giải quyết thấu đáo. Ghi nhận tại Thừa Thiên - Huế.