QUỐC HỘI - HĐND

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CHĂN NUÔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Chiều cùng ngày 19/11 , Luật Chăn nuôi gồm 08 chương và 83 điều đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, với 454/464 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,61%.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT TRỒNG TRỌT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Trồng trọt, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật trồng trọt, với 455/461 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,81%.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Chiều ngày 19/11, với 451/456 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 92,99%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi).

ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ ÁN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

Đóng góp vào nhiều nội dung của dự án luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) như: Phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền hạn của phạm nhân, mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại, tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam....

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - CHIỀU 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2018

ĐỀ CAO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔19/11/2018

Đóng góp vào nhiều nội dung mới của dự án luật Thi hành án hình sự sửa đổi như: Phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền hạn của phạm nhân, mô hình tổ chức cơ quan thi hành án hình sự đối với phạm nhân thương mại, tổ chức khu sản xuất, điểm lao động và tổ chức dạy nghề ngoài trại giam....

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

CẦN NGHIÊN CỨU KỸ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔19/11/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, sáng nay 19/11 , thảo luận tại hội trường về Dự án luật Thi hành án hình sự (sửa đổi),...

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI CHIỀU 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - SÁNG 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - KẾT NỐI SÁNG 19/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

ĐIỂM TUẦN QUỐC HỘI - TUẦN 4
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2018

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG - TỐI 16/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

LÀM RÕ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2018

Tác hại của rượu bia, ý kiến của các chuyên gia, đại biểu quốc hội về những biện pháp, chế tài nhằm giảm tác hại của rượu bia là những từ khóa nóng nhất trên các trang mạng trong thời kỳ này....