IPU LẦN THỨ 132

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 28/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔28/10/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (28/10/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2015

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM
👤Bích Ngọc - Bùi Cường - Chí Phương 🕔28/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 28/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo công tác phòng ngừa,...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Thế Anh 🕔28/10/2015

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 28/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔28/10/2015

Sáng 28/10, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015....

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (26/10/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 27/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔27/10/2015

GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
👤Lan Anh - Hồng Quân - Thế Anh 🕔27/10/2015

Chiều ngày 27/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔27/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 26/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔26/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 26/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔26/10/2015

Sáng 26/10, Quốc hội thảo luận thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Đây là dự án luật quan trọng đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 vừa qua và lấy ý kiến qua nhiều hội nghị....

QUỐC HỘI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI
👤Lan Hương A 🕔26/10/2015

Ngày 20-10 vừa qua, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo sôi nổi tại nghị trường....

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (24/10/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2015

Ngày 24/10, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi thông qua Bộ luật dân sự (sửa đổi). Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phỏng vấn các đại biểu về các vấn đề chính của dự thảo./.

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Thành Nam - Mạnh Việt 🕔24/10/2015

Tiếp tục ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, ngày 24/10, Quốc hội dành cả ngày để góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi....