IPU LẦN THỨ 132

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI BÊN LỀ NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2015

Bên lề nghị trường quốc hội, Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi lại một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đối với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016.

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
👤Lan Hương - Hồng Quân 🕔21/10/2015

Chiều ngày 20/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc sử dụng vốn trái phiều Chính phủ:

Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 13
👤Lan Hương - Mạnh Việt 🕔21/10/2015

Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến,...

CHÍNH PHỦ BÁO CÁO QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Thành Chung – Mạnh Việt 🕔21/10/2015

Tại kỳ họp thứ 10, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 57 báo cáo và tờ trình về các lĩnh vực của đất nước....

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch - Mạnh Việt 🕔21/10/2015

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan giành thời gian và công sức tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện chu đáo các nội dung trình Quốc hội theo chương trình,...

CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CỬ TRI
👤Lan Hương 🕔20/10/2015

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI
👤Thành Chung - Mạnh Việt 🕔20/10/2015

Sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016.

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ X QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔20/10/2015

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan giành thời gian và công sức tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện chu đáo các nội dung trình Quốc hội theo chương trình,...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
👤Thành Nam – Anh Dũng – Vũ Hiếu 🕔20/10/2015

Sáng 20/10, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10....

TRỰC TIẾP BUỔI KHAI MẠC QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2015

Đúng 9 giờ sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10. Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình trực tiếp buổi khai mạc.

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2015

Thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động....

HƠN 4000 Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
👤Hải Yến - Hồng Dũng 🕔20/10/2015

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được hơn 4000 ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn,...

CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TRAO ĐỔI VỀ CÁC ĐIỂM MỚI, NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA 13
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2015

Thưa quý vị và các bạn! Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc khá lớn....

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN MINH NGHỊ VIỆN THẾ GIỚI IPU 132
👤Hải Yến - Chí Phương 🕔09/04/2015

Chiều 08-04, Thường vụ quốc hội nghe báo cáo về kết quả Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội. Trong vai trò là nước chủ nhà Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà cũng như thể hiện vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm trong Đại hội đồng IPU 132.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUỲNH NGỌC SƠN HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SLOVAKIA
👤Quang Anh – Minh Đức 🕔03/04/2015

Ngày 2/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu Quốc hội Slovakia do Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia Jana Lassakova làm trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 và thăm chính thức Việt Nam.