IPU LẦN THỨ 132

NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI SÔI NỔI TRONG PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Ngọc Thạch - Lan Hương 🕔23/11/2015

Trong tuần qua, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật quan trọng và dành phần lớn thời gian tiến hành chất vấn bộ trưởng,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (21/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
👤Bùi Cường – Mạnh Việt- Anh Đức- Hoàng Thuyên 🕔21/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIII, chiều ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo tại hội trường. Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kế toán (Sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 20/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔20/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (20/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ THỪA PHÁT LẠI
👤Mỹ Ngọc - Hồng Quân 🕔20/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 20/11,...

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ
👤Lệ Hồng - Việt Bảo 🕔20/11/2015

Chiều ngày 19/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 23 để thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

ĐỔI MỚI TẠI DIỄN ĐÀN NGHỊ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI
👤Ngọc Thạch 🕔20/11/2015

Tại Kỳ họp thứ 10, khóa 13, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành với cách thức mới. Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Chính phủ, cũng là cách thức để thực hiện chủ trương chất vấn đến cùng....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT
👤Bích Ngọc - Hồng Dũng 🕔20/11/2015

Cũng trong sáng ngày 19/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng và nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật dược sửa đổi. Còn trong chiều ngày 19/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dược (sửa đổi) và Dự án Luật về Hội

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 19/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Tiến Cường 🕔19/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔19/11/2015

Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật đấu giá tài sản....

ĐỔI MỚI CHẤT VẤN ĐÁP ỨNG SỰ KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI
👤Ngọc Thạch 🕔19/11/2015

Tại Kỳ họp thứ 10, khóa XIII, hoạt động chất vấn được tiến hành với cách thức mới. Quốc hội tiến hành chất vấn với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Chính phủ, cũng là cách thức để thực hiện chủ trương chất vấn đến cùng....

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI
👤Thành Chung - Lan Hương 🕔19/11/2015

Sau 3 Phó tướng Chính phủ, 16 bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời chất vấn trên hội trường về các vấn đề cụ thể liên quan đến các lĩnh vực được giao phụ trách, sáng 18/11,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 18/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔18/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (18/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015