IPU LẦN THỨ 132

KẾT LUẬN 2 NGÀY RƯỠI CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015

Kết luận 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Các phiên họp chất vấn của kỳ họp này có chất lượng hơn trước. Đã có 54 lượt đại biểu phát biểu đặt câu hỏi, trong đó 18 đại biểu đặt 27 câu hỏi với Thủ tướng và 1 câu hỏi với Chủ tịch Quốc hội....

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐĂNG ĐÀN TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI
👤Thành Chung 🕔18/11/2015

Sáng ngày 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trước Quốc hội làm rõ thêm một số vấn đề mang tính chiến lược, vĩ mô cũng như các lĩnh vực cụ thể mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo và thực hiện, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng,...

QUỐC HỘI TIẾP TỤC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Ngọc Thạch – Mỹ Ngọc – Hồng Quân 🕔18/11/2015

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Bộ trưởng đã trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội....

NGHỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG VỚI HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ NÓNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2015

Sáng ngày 18/11, Quốc hội tiếp tục thực hiện phiên chất vấn các thành viên Chính phủ và chất vấn Thủ tướng Chính phủ . Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi....

QUỐC HỘI TIẾP TỤC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Hải Yến - Lan Hương - Mạnh Việt - Hồng Quân 🕔18/11/2015

Ngày 17/11 bước sang ngày thứ 2 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội. Đã có 11 vị bộ trưởng, trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội....

TRỰC TIẾP PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CHIỀU NGÀY 17-11-2015
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2015

Chiều 17/11, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa 13 bước sang ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 17/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔17/11/2015

Ý KIẾN CỦA CỬ TRI ĐÁNH GIÁ VỀ PHIÊN CHẤT VẤN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2015

Phiên chất vấn và trả lời chất vất tại hội trường sáng 17/11 thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Ngay sau đây là một số ý kiến của cử tri đánh giá về phiên chất vấn

QUỐC HỘI TIẾP TỤC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Hải Yến - Lan Hương - Hồng Quân 🕔17/11/2015

Tiếp tục ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng nay đã có 6 vị bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn chất vấn đại biểu Quốc hội; trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng....

TRỰC TIẾP PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN SÁNG NGÀY 17-11-2015
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2015

Ngày 17/11, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa 13 bước sang ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 17/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔17/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 16/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔16/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ, HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ
👤Hải Yến - Lan Hương 🕔16/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 16/11, Quốc hội nghe và thảo luận về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015....

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP
👤Ngọc Thạch - Mạnh Việt 🕔16/11/2015

Theo chương trình làm việc, ngày 16/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các phiên chất vấn diễn ra 2 ngày rưỡi với cách thức mới là không chốt danh sách bộ trưởng, trưởng ngành và cũng không theo nhóm vấn đề....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)
👤Lan Hương A - Trí Dũng 🕔15/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều14/11 Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Dự án Luật tiếp cận thông tin và Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).