IPU LẦN THỨ 132

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 11/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Văn Chính 🕔11/11/2015

Bên hành lang quốc hội, trong giờ giải lao, Văn Chính - phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam ngay sau đây sẽ có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội về Dự thảo luật phí, lệ phí

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔11/11/2015

Với đa số phiếu tán thành, sáng ngày 11/10,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (11/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2015

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯA RA GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO QUẢN LÝ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2015

Đại biểu Quốc hội đưa ra giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác có nguồn gốc đất đai từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

KIÊN QUYẾT THU HỒI DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG KÉM HIỆU QUẢ TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Lan Hương - Bích Ngọc - Hồng Quân 🕔10/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, hôm nay 10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 10/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔10/11/2015

Bên hành lang quốc hội, trong giờ giải lao, phóng viên Huy Vinh có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (10/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2015

GIÁM SÁT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Lệ Hồng - Chí Phương 🕔10/11/2015

Cần sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất rừng, rừng”. Đó là ý kiến được các Đoàn giám sát của Quốc hội đưa ra khi khảo sát tại các địa phương.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH,
👤Lan Hương - Bích Ngọc - Hồng Quân 🕔10/11/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mở đầu buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2015

Ngày10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mở đầu buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 10/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔10/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 – 2014.

THÔNG CÁO SỐ 14 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2015

Ngày 9/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu , Quốc hội đã nghe

ĐẠI BIỂU NGUYỄN LÂM THÀNH TRAO ĐỔI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/11/2015

Theo chương trình, ngày mai, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI VÀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
👤Mỹ Ngọc - Trung Hiếu 🕔10/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, chiều 9/11,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (09/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2015