IPU LẦN THỨ 132

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TÌNH HÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
👤Thành Nam - Hồng Quân 🕔04/11/2015

Chiều 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 04/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Tiến Cường 🕔04/11/2015

Thưa quý vị và các bạn. Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 4/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật đấu giá tài sản....

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2015

Hôm nay (4/11) , Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Chính phủ trình dự án Luật đấu giá tài sản,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (04/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (03/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

Liên quan đến kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với các Đại biểu Quóc hội về vấn đề này

QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Huy Vinh - Mạnh Việt 🕔03/11/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10, sáng ngày 03/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016 (SÁNG NGÀY 03/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 03/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (02/11/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 02/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔02/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
👤Hải Yến - Lan Hương A - Mạnh Việt 🕔02/11/2015

Sáng 2/11, Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016....

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2015

Ngày 2/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 bước sang tuần làm việc thứ ba,...

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 02/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Ngọc Thạch 🕔02/11/2015

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP
👤Bùi Cường 🕔02/11/2015

Kỳ họp thứ X, Quốc hội khoá XIII đã kết thúc tuần làm việc thứ hai....