IPU LẦN THỨ 132

CẦN HOÀN THIỆN KHUÂN KHỔ PHÁP LÝ ĐIỀU TIẾT HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NỢ XẤU
👤Hải Yến – Quang Định 🕔31/10/2015

Theo chương trình, bước vào tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội, ngày 2/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔31/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 30/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔30/10/2015

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Quang Anh 🕔30/10/2015

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận sáng 30/10 bổ sung nhiều nội dung mới so với Bộ luật Hình sự hiện hành. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một trong những điểm mới đó

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔30/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đây là dự án luật lớn, được đại biểu Quốc hội và nhân dân đặc biệt quan tâm:

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
👤Thành Nam – Bảo Thái – Thế Anh 🕔30/10/2015

Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế theo cơ sở Tờ trình của Chính phủ trước đó.

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 30/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Bùi Cường 🕔30/10/2015

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT THUẾ (SỬA ĐỔI)
👤Thành Nam – Bảo Thái – Thế Anh 🕔30/10/2015

Tiếp tục tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 30/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), nghe báo cáo giải trình tiếp thu,...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (30/10/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII (29/10/2015)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/10/2015

DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG - TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÔNG TIN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/10/2015

Việc ra đời dự thảo luật an toàn thông tin mạng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về an toàn thông tin theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔29/10/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật an toàn thông tin mạng....

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 29/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔29/10/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 29/10 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Huy Vinh 🕔29/10/2015

VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN
👤Bùi Cường – Bích Ngọc – Chí Phương 🕔29/10/2015

Chiều ngày 28/10, các Đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng....