KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN
👤Thu Quỳnh 🕔11/06/2015

Sáng 11/6, các đại biểu Quốc hội Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nong thôn Cao Đức Phát....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN
👤Hải Yến - Mạnh Việt 🕔11/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kế toán

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU HÀ HÙNG CƯỜNG VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Bùi Cường 🕔10/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 10/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
👤Bích Hạnh – Thành Nam – Chí Phương 🕔10/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 10/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về Bộ luật dân sự (sửa đổi).

NGÀY LÀM VIỆC 15 KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 10/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)....

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Mỹ Ngọc - Mạnh Việt 🕔10/06/2015

Chiều 9/6, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và thảo luận về Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VỀ LUẬT MTTQ VN VÀ LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QH VÀ HĐND
👤Thu Huyền 🕔09/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều nay, Quốc hội làm việc tại hội trường Biểu quyết thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

ĐA SỐ ĐẠI BIỂU TÁN THÀNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LUẬT, PHÁP LỆNH 2016
👤Bùi Cường - Mạnh Việt 🕔09/06/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,...

QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Hải Yến - Lan Hương - Mạnh Việt 🕔09/06/2015

Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách những tháng đầu năm nay.

PHIÊN THẢO LUẬN QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (CHIỀU 8/6)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/06/2015

Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam tường thuật trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước

Ý KIẾN ĐBQH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN
👤 Huy Vinh 🕔09/06/2015

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phỏng vấn đại biểu Nguyễn Đức Kiên - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng và đại biểu Đinh Thị Bạch Mai - Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập kinh tế thế giới và vấn đề đầu ra cho nông sản

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
👤Lan Hương - Hải Yến 🕔08/06/2015

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 8/6,...

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/06/2015

Phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 8/6 về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015 được Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh ...

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
👤Huy Vinh 🕔08/06/2015

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, hôm nay 8/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường,...

NHÌN LẠI TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3 CỦA QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/06/2015

Kết thúc tuần làm việc thứ 3, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để bàn, thảo luận về nhiều dự án Luật quan trọng, đồng thời cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự,...