QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

Quốc hội với cử tri 20-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/11/2017

Quốc hội với cử tri 17-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/11/2017

Quốc hội với cử tri 13-11-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/11/2017

Quốc hội với cử tri 27-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 23-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2017

Quốc hội với cử tri 20-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 16-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 13-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 09-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 06-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 04-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 02-10-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 29-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/10/2017

Quốc hội với cử tri ngày 25-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2017

Quốc hội với cử tri ngày 18-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2017