QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/07/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 10-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/07/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 07-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/07/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 3-7-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/07/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 30-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/07/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 23-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 12-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 05-06-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 02-6-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 29-5-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/05/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 26/05/2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/05/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-5-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/05/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19-5-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/05/2017