QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 20-2-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 17-2-2017
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔18/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 15-2-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 13-02-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 10-2-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 08-02-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 06-2-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 03-02-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/02/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 20-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/01/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 18-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 16-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/01/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13-01-2016
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/01/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 11-01-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/01/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 09 - 01 - 2017
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔10/01/2017

Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: - Khai mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; - Diễn đàn mô phỏng nghị viện trẻ Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức vai trò và năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trong quy trình hoạch định chính sách; - Hiệu quả từ việc giao đất,...

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 08-01-2017
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔09/01/2017

Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: - Phát huy giá trị lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; - Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm tại Thành phố Hà Nội; - Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập ...