QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26/05/2018- TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU TÍNH SAO CHO HỢP LÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/05/2018

Trong đề án cải cách Bảo hiểm xã hội được trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII có bàn tới hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Phương án 1, nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62, lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm ba tháng....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19/05/2018- TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ: LỖ HỔNG TRONG PHÂN CẤP QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔22/05/2018

Giáo viên dạy chui, “đạo” chương trình, thiếu trình độ, thiếu đạo đức… Đây là hàng loạt những bất cập đang tồn tại ở nhiều trung tâm ngoại ngữ hiện nay khiến cho không ít người học phải “tiền mất, tật mang”....

CẦN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO VSATTP
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/05/2018

Chất lượng thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa, nguồn động lực quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội mà còn liên quan đến vấn đề văn hóa, đến an ninh chính trị xã hội và sự trường tồn của giống nòi… Do đó,...

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 05-05-2018- TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT
👤Kim Thanh- Trương Tùng- Hồng Dũng- Trung Hiếu 🕔07/05/2018

Có thể khẳng định, việc dán tem truy xuất cho nông sản sẽ mang lại rất nhiều tiện ích, người nông dân sẽ không phải lo nông sản bị rớt giá, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn, doanh nghiệp có lợi nhuận....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28/04/2018 - TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐỂ CHUYỂN MÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/05/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 21-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-4-2018 - KIỂM SOÁT CHẶT VIỆC ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐỂ THÁO DỠ THẺ VÀNG CỦA EU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2018

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 31/03/2018 ĐỪNG BỎ TRẺ KHUYẾT TẬT Ở LẠI PHÍA SAU.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 01-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 24-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 02-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2018