QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Lê Hải Điệp – Ngọc Thạch - Hiền Trang – Kim Ngân 🕔27/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Thoa - Hà My 🕔24/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Thoa – Hiền Trang 🕔24/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Lê Hải Điệp – Ngọc Thạch - Kim Thoa 🕔23/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hiền Trang 🕔22/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 20-04-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hà My 🕔21/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 18-04-2015
👤Hải Điệp - Kim Thoa – Hà My 🕔19/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 17-04-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Kim Thoa – Hà My 🕔18/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 16-04-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Kim Ngân – Hiền Trang 🕔17/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 15-04-2015
👤Hải Điệp – Ngọc Thạch - Kim Ngân – Kim Thoa 🕔16/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-04
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hiền Trang 🕔15/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13-04-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Kim Ngân – Hiền Trang 🕔14/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 11-04
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang - Kiều Trang 🕔11/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 10-04
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hiền Trang – Kim Ngân 🕔11/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 09-04
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang - Hà My 🕔10/04/2015

Chương trình Quốc hội với cử tri có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Quy định cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ và các đơn vị thuộc bộ,...