QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ
👤Ngọc Thạch - Mạnh Việt 🕔14/03/2015

Chiều ngày 14/03, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử về “Việc thực hiện Chương trình 135,...

SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
👤Kim Ngân – Thu Quỳnh – Minh Đức 🕔04/03/2015

Trước yêu cầu phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần các Nghị quyết Đại hội của Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện hành đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 8 và dự kiến thông qua tại kỳ thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI
👤Phan Hằng - Thành Trung 🕔04/03/2015

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Với những điểm mới mang tính đột phá, Luật BHYT khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và tính bền vững của quỹ BHYT để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

ĐOÀN ĐBQH NINH BÌNH: PHÁT HUY VAI TRÒ TẬP THỂ VỚI TINH THẦN DÂN CHỦ
👤Ngọc Thiện - Thu Hương 🕔04/03/2015

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đóng góp trong các dự án luật của Quốc hội và đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của tập thể với tinh thần dân chủ, đổi mới, nêu cao trách nhiệm trước cử tri....

PHỎNG VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH 2014
👤Phan Hằng 🕔04/03/2015

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015 phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI BÁO CHÍ NGÀY 03/02/2015
👤quochoitv 🕔04/02/2015