QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 31/03/2018 ĐỪNG BỎ TRẺ KHUYẾT TẬT Ở LẠI PHÍA SAU.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 01-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 24-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 02-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 16-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13/02/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 13-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 08-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 05-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/02/2018

TRAO ĐỔI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG - UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI VỀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÚC TẾT TẠI LÀO CAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018