QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2018

APPF-26: THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP VÀ THÔNG QUA TUYÊN BỐ CHUNG HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-01-2018.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/01/2018

Quốc hội với cử tri 22-01-2018.

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 12-1-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 17 - 01 - 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 15-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 10-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 09-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 05-1-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 03-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 27-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/12/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 25-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/12/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 18-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/12/2017

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 12-12-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/12/2017