TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG RAU, THỊT AN TOÀN CHO HÀ NỘI

Thực hiện: Diệu Huyền -Hoàng Long 09/08/2018

Sáng ngày 3/8, Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, phát triển chuỗi cung cấp rau thịt nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội. Hội nghị nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm an toàn cũng như doanh nghiệp sản xuất "sạch" phát triển.