SẮC MÀU CỦA PHỐ

Mây tre đan món quà giản dị đồng bằng Bắc bộ
👤Khánh An - Trí Dũng 🕔14/05/2018

Việt Nam là một nước có ưu thế về sản xuất mây tre đan, do nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa, là điều kiện thuận lợi cho các loại cây nguyên liệu như song, mây, guộc... phát triển....

Sắc màu của phố ngày 15-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/04/2018

Sắc màu của phố ngày 14-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2018

Sắc màu của phố ngày 12-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2018