THỜI SỰ

CHÙM Ý KIẾN BÊN LỀ CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/06/2019

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp trên cả 3 phương diện: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Sự thành công của kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các Luật, Nghị quyết của Quốc hội sớm được triển khai trong cuộc sống....

HỌP BÁO KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA 14
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/06/2019

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo thông báo về kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14....

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU BỂ MẠC KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/06/2019

Như vậy, sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước....

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 7
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔14/06/2019

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV,...

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2019

Trong chiều nay, với 449/450, đạt tỷ lệ 92,77% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội thông qua “Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị”.

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY 15H30 NGÀY 14/06/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY 13H30 NGÀY 14/06/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

CHÙM Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VỀ NỘI DUNG CÁC DỰ ÁN LUẬT ( SỬA ĐỔI )
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu về 9 dự án luật....

100% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TÁN THÀNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

CHÙM Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ DỰ THẢO LUẬT CHỨNG KHOÁN ( SỬA ĐỔI )
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

CHÙM Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ( SỬA ĐỔI )
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

Trước đó, ngày 13/6, thảo luận về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các đại biểu đánh giá dự thảo luật đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với một số luật liên quan....

100% ĐBQH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN VIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC SỐ 98
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 5 và biểu quyết thông qua toàn bộ Luật này.

ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến đóng góp, hoàn thiện thêm đối với dự thảo Luật và kết quả xin ý kiến của đại biểu Quốc hội, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Quốc hội xem xét, thông qua.

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/06/2019

Một dự án luật khác cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua là Luật Giáo dục (sửa đổi) với 414/453 đại biểu tán thành, bằng tỷ lệ 85,54%.