THỜI SỰ

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Cũng tại phiên thảo luận về Luật kiến trúc, một số ý kiến cho rằng, Luật cần có những điều khoản cụ thể quy định rõ trách nhiệm, vai trò của Hội kiến trúc sư và thể hiện sự khác biệt với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kiến trúc.

THỂ HIỆN BẢN SẮC VĂN HÓA TRONG KIẾN TRÚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Trong tuần họp đầu tiên của kỳ họp thứ 7, những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Luật Kiến trúc cũng được thảo luận tại nghị trường Quốc hội

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều ý kiến cho rằng khâu trọng dụng thu hút nhân tài, người có tài năng hiện nay đang có nhiều bất cập dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám....

CẦN CÂN NHẮC QUYỀN XÓA NỢ THUẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Nên cân nhắc bỏ thẩm quyền xóa nợ của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, bởi cơ quan Thuế là cơ quan hành thu nhưng lại có quyền xóa nợ,...

TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Trước đó, sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

CHƯA THỐNG NHẤT GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các Đại biểu thảo luận tại Tổ về hai dự án Luật này.

PHỎNG VẤN BÊN LỀ LUẬT VIÊN CHỨC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức có quy định, vào năm 2020, “Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực,...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÔNG CÒN LÀ CÔNG CHỨC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Chiều 24/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này.

CÂN NHẮC VIỆC GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Ngay sau khi nghe Tờ trình về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật này....

GIẢM SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP TỤC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/05/2019

Chiều 24/5, tại hội trường, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương....

TPHCM SẴN SÀNG NHẬP KHẨU THỊT HEO NẾU CẦN THIẾT
👤PHƯƠNG THẢO - NGUYỄN TRÌNH 🕔24/05/2019

Đến thời điểm hiện tại, đã có 38 tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện dịch tả heo châu Phi....

NGHỊ TRÌNH HÔM NAY - CHIỀU 24/5/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2019

HAI XÃ ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC SÁP NHẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2019

Mục tiêu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là để giảm bớt đầu mối, số lượng cán bộ-công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đây cũng là nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thảo luận vào chiều nay.

THẢO LUẬN TỔ DỰ THẢO LUẬT THƯ VIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2019

Trước đó, chiều qua, các đại biểu Quốc hội đã làm việc tại tổ, thảo luận về Dự thảo Luật Thư viện.

CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/05/2019

"Cần xem xét quyền xóa nợ của cục trưởng cục thuế; hay đề nghị, bổ sung quy định người nộp thuế phải được biết mức thuế để phòng ngừa tình trạng bao che, không công bằng khi thực hiện nghĩa vụ thuế”.......